Leegmelden met de app


Met onze app voor het leeg­mel­den, Gestellpool Scanner, bes­paart u tijd en geld. De app is een­vou­dig in het gebruik en gra­tis te down­loa­den op uw mobie­le tele­foon. Uw gebrui­kers­naam is uw Gestellpool-klantnummer, dat u terug­vindt op elk docu­ment dat wij u toestu­ren. Deze beg­int altijd met een K gevolgd door 5 of 6 cijfers.

Download onze gratis app.


Voor Apple IPhone
Voor Android smartphones