Hoe worden klanten over geleverde glasbokken geïnformeerd?

Sebastian Block

Via ons gra­tis online­por­taal kun­nen klan­ten op ieder gewenst moment een real-time over­zicht inzi­en van alle glas­bok­ken die op hun account gere­gis­tre­erd zijn. Ook kun­nen klan­ten glas­bok­ken hier een­vou­dig leegmelden.
Een Account kunt u aanvra­gen door een e‑mail met uw vol­le­di­ge cont­act­ge­ge­vens aan freimelden@gestellpool.com te stu­ren. Verdere infor­ma­tie omt­rent het inter­net­por­taal vindt u hier: https://www.gestell-pool.com/tipps-und-fakten/kundenbereich

Daarnaast stu­ren wij klan­ten iede­re 3 weken een up-to-date glas­bo­ko­ver­zicht via e‑mail.