Moeten klanten die regelmatig een levering ontvangen ook leegmelden?

Sebastian Block

Ja. Alleen als u een glas­bok bij Gestellpool leeg mel­dt, kri­jgt uw lever­an­cier de bok in een ophaal­over­zicht te zien. Aan de hand van dit over­zicht wordt een tour­plan gema­akt en bere­kend hoe veel pla­ats er nodig is op de vracht­wa­gen. Als u een bok niet leeg gemeld heeft, kan het zijn dat de chauf­feur geen pla­ats voor de bok heeft op de vracht­wa­gen en de bok niet mee kan nemen. Hierdoor kan de huur­vri­je peri­ode over­schre­den wor­den en kun­nen er kos­ten ontstaan.