Wat gebeurt er als iemand anders een glasbok meeneemt?

Sebastian Block

De klant is ver­plicht de glas­bok onbe­scha­digd aan de lever­an­cier terug te geven. Is dit niet het geval, kun­nen er kos­ten ontstaan.