Wat gebeurt er als de 100% huur bereikt is?

Sebastian Block

Als de tota­le waar­de van de glas­bok bereikt is, stopt de bere­ke­ning van de huur auto­ma­tisch. De glas­bok bli­jft eigen­dom van uw lever­an­cier en moet terug­ge­ge­ven worden.