Hoe lang duurt het voordat een glasbok opgehaald wordt na het leegmelden?

Sebastian Block

In de regel wor­den glas­bok­ken bin­nen 1 tot 3 weken opge­haald. De klant is ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de glas­bok tot het moment dat de bok door de lever­an­cier opge­haald wordt.